Chính sách bảo mật
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Chính sách bảo mật

Tổng quan về chính sách bảo mật của Tuthuoc24h

Tuthuoc24h luôn hiểu được sự quan trọng trong việc bảo mật thông tin của bạn đọc. Bên dưới là các chính sách bảo mật của chúng tôi để bạn đọc có cái nhìn tổng quát nhất:

Những thông tin mà chúng tôi sẽ thu thập

Chúng tôi chỉ có thể thu nhập thông tin phi cá nhân – đây là những thông tin không thể dùng để xác định được từng cá nhân – thông qua Cookies và Web Beacons và từ những nguồn bên ngoài cho dù bạn không hề đăng kí tài khoản hay cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào cho Tuthuoc24h hay không.

Bạn làm sao để bảo mật thông tin cá nhân?

Hầu hết các phần mềm lướt web đều có thể cài đặt chế độ từ chối Cookies. Vì vậy bạn có thể chỉnh sửa việc hiện các hình ảnh quảng cáo theo ý muốn bằng cách truy cập vào trang lựa chọn kết nối dị mạng Lựa chọn quảng cáo trên mạng lưới.

Hiểu hơn về các thuật ngữ

Thông tin phi cá nhân

“Thông tin phi cá nhân” là thông tin không thể sử dụng để xác định hoặc liên hệ với bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập được thông tin phi cá nhân về người dùng của chúng tôi từ các nguồn bên ngoài.

Cookies và Web Beacons

Chúng tôi thường thu thập thông tin phi cá nhân về việc sử dụng trang web của Tuthuoc24h và các trang web khác của bạn thông qua Cookies và Web Beacons. “Cookies” là những tập tin dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính mà bạn dùng để xem trang web. Mỗi máy tính truy cập vào trang web của Tuthuoc24h sẽ được gán một cookie khác nhau bởi Tuthuoc24h. “Web Beacons” là các tập tin hình ảnh đồ họa được nhúng trong một trang web, thường được sử dụng để giám sát hoạt động trên một trang web và gửi lại thông tin cho máy chủ của mình (máy chủ có thể thuộc về các trang web lưu trữ, một nhà quảng cáo mạng hoặc một bên thứ ba khác). Thông tin ở đây sẽ là thông tin từ trình duyệt của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, địa chỉ URL của trang web có Web Beacons, loại trình duyệt truy cập vào trang web và số ID của bất kỳ cookie nào trước đó đã được đặt bởi máy chủ trên máy tính của bạn.

Các bên thứ ba có kí kết hợp đồng với Tuthuoc24h có thể sử dụng Cookies hoặc Web Beacons để thu thập thông tin phi cá nhân về việc sử dụng trang web của Tuthuoc24h, bao gồm những chủ đề mà bạn đã xem. Các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba cũng có thể sử dụng các thông tin này thay mặt cho chúng tôi để giúp Tuthuoc24h cung cấp quảng cáo trên trang web của Tuthuoc24h cũng như trên các trang web khác dựa trên hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web của chúng tôi. Tuthuoc24h có thể tiếp tục điều chỉnh các quảng cáo trên trang web của Tuthuoc24h và trang web của bên thứ ba dựa trên thông tin bổ sung của thông tin phi cá nhân mà Tuthuoc24h hoặc các bên thứ ba thu thập được.

Thông tin phi cá nhân được thu thập bởi các bên thứ ba mà không có sự ủy quyền của Tuthuoc24h.

Chúng tôi hợp tác với các bên thứ ba để hiển thị quảng cáo về các mối quan tâm của cộng đồng người dùng. Nhà tài trợ hoặc các nhà quảng cáo trên trang web của Tuthuoc24h có thể sử dụng cookie, Web Beacons hoặc công nghệ theo dõi trực tuyến khác của riêng họ trong các biểu ngữ quảng cáo trên trang web và trong email, chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc các thư thông báo chúng tôi gửi đến cho bạn. Quảng cáo của bên thứ ba có thể hiển thị trên trang web của Tuthuoc24h hoặc trên các trang web khác mà bạn truy cập sau trang web của Tuthuoc24h. Một số nhà quảng cáo cũng có thể quảng cáo trên trang web của các các công ty khác để theo dõi phản ứng của người dùng đối với quảng cáo và thu thập thông tin phi cá nhân thông qua việc sử dụng Cookie hoặc Web Beacons trên trang web của Tuthuoc24h.

Chúng tôi không kiểm soát cách mà các bên thứ ba sử dụng Cookies hoặc Beacons Web hay cách họ quản lý các thông tin phi cá nhân thu thập được thông qua việc sử dụng các công nghệ trên trang web của Tuthuoc24h. Tuy nhiên, Chính sách quảng cáo của chúng tôi cấm các nhà tài trợ, quảng cáo và rao vặt thu thập thông tin cookie, web beacon hoặc thông tin cá nhân của bạn qua trang web của Tuthuoc24h mà không có sự đồng ý của bạn. Chính sách quảng cáo của chúng tôi cũng nghiêm cấm các nhà quảng cáo liên kết bất kỳ phần thông tin cá nhân không được thu thập bởi họ trên trang web của Tuthuoc24h sang phần thu thập thông tin cá nhân của họ hoặc người khác hoặc từ các trang web khác trừ khi chúng kết nối với một chương trình cụ thể. Để xem cách Google sử dụng thông tin thu thập được qua việc sử dụng dịch vụ tìm kiếm trên Google của bạn khi vào trang web của Tuthuoc24h, bạn có thể vào link sau đây http://www.google.com/policies/privacy/partners.

Bạn có những lựa chọn gì?

Cookies

Hầu hết các phần mềm trình duyệt có thể được thiết lập để từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt sẽ cung cấp hướng dẫn làm thế nào để thiết lập từ chối cookie trong phần “trợ giúp” trên thanh công cụ. Nếu bạn muốn từ chối cookie của chúng tôi, một số các chức năng và tiện ích của trang web Tuthuoc24h có thể sẽ không hoạt động chính xác, tuy vậy bạn không cần phải chấp nhận Cookies của chúng tôi để sử dụng các trang web của Tuthuoc24h một cách hiệu quả.

Một số nhà quảng cáo sẽ cho phép bạn ngăn chặn chúng thu thập dữ liệu thông qua việc sử dụng Cookies. Để làm như vậy, bạn phải chọn không tham gia thu thập dữ liệu trên từng trang web. Hiện tại, bạn có thể chọn không tham gia Cookie cho nhiều máy chủ rao vặt bằng cách truy cập các cổng lựa chọn mạng lưới quảng cáo. Cổng trang web này cũng sẽ cho phép bạn xem chính sách bảo mật của nhà quảng cáo. Thông tin về các lựa chọn của bạn trên Facebook có sẵn tại www.facebook.com/about/privacy.

Chúng tôi thường sẽ hợp tác với các mạng lưới quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp quảng cáo của chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ để thu thập thông tin phi cá nhân về các hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi để cung cấp cho bạn các quảng cáo phù hợp dựa trên cookie hoạt động duyệt web và sở thích của bạn. Trang web của Tuthuoc24h sẽ không phản ứng với trình duyệt web “không theo dõi” tín hiệu.

Đối với đối tượng bạn đọc là trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Các trang web của Tuthuoc24h không được thiết kế nhằm mục đích thu hút trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Các trang web của Tuthuoc24h sẽ không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ trẻ em ở độ tuổi dưới 13 khi chúng tôi nhận thức được điều này.

Liên hệ với Tuthuoc24h về vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân hay bảo mật thông tin của bạn qua:
Email: tuthuoc24h.net@gmail.com
Hotline: 0967492382