Chính sách quảng cáo
Tra cứu thuốc chuẩn nhất

Chính sách quảng cáo

Tuthuoc24 luôn cảm ơn các đối tác quảng cáo đã tin tưởng và lựa chọn website, sau đây là các chính sách quảng cáo của Tuthuoc24h để các đối tác có thể hiểu rõ hơn

Cụ thể các chính sách quảng cáo của Tuthuoc24h

Cụm từ “Quảng cáo” được sử dụng trong chính sách này bao gồm bảng biểu của bên thứ ba, dấu hiệu của bên thứ ba, quảng cáo theo ngữ cảnh của bên thứ ba và các nội dung được bên thứ ba tài trợ. Những điều khoản được liệt kê dưới đây quy định điều kiện chấp thuận quảng cáo trên web Tuthuoc24h, hình thức quảng cáo và gỡ bỏ quảng cáo trên Tuthuoc24h. Tuthuoc24h có quyền tùy nghi tuyệt đối trong việc diễn giải và áp dụng chính sách quảng cáo cùng những vấn đề liên quan tới quảng cáo của Tuthuoc24h. Tuthuoc24h có quyền tùy nghi thay đổi chính sách quảng cáo vào bất cứ thời điểm nào bằng cách công bố chính sách quảng cáo đã chỉnh sửa lên trên tài sản của Tuthuoc24h.

1. Tuthuoc24h có quyền quyết định loại quảng cáo nào sẽ được chấp thuận và hiện lên hệ thống của Tuthuoc24h. Trong bất cứ trường hợp nào, sự chấp thuận quảng cáo trên Tuthuoc24h không đồng nghĩa với việc Tuthuoc24h xác thực chất lượng của sản phẩm hoặc/và dịch vụ được quảng cáo hoặc xác thực cho bên thứ ba yêu cầu quảng cáo, sản xuất, phân phối hay quảng bá sản phẩm và dịch vụ ấy.

2. Tuthuoc24h không chấp nhận bất cứ quảng cáo nào không trung thực, không phù hợp thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục Việt Nam theo quan điểm của Tuthuoc24h.

3. Trong bất cứ điều kiện nào, Tuthuoc24h không chấp thuận các loại quảng cáo thuộc nhưng không giới hạn trong các nhóm sau:

4. Tuthuoc24h thừa nhận và kiên quyết giữ sự độc lập giữa quảng cáo và nội dung mà Tuthuoc24h bảo trợ và biên tập. Những bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích quảng cáo hay tài trợ. Tuthuoc24h luôn nỗ lực để bảo đảm rằng tất cả quảng cáo và nội dung mà Tuthuoc24h bảo trợ trên hệ thống của Tuthuoc24h luôn tách bạch và dễ dàng nhận diện. Tuthuoc24h sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các quảng cáo hoặc nội dung tài trợ trên hệ thống Tuthuoc24h sẽ được xác định rõ ràng, không mơ hồ. Tuthuoc24h sẽ không cho phép bất kỳ quảng cáo nào xuất hiện trên tài sản phục vụ khách hàng của Tuthuoc24h mà không có các nhãn “Quảng cáo”, “Từ nhà tài trợ của chúng tôi” hay một nhãn tên để phân biệt. Tuthuoc24h cũng không cho phép quảng cáo xuất hiện trên tài sản phục vụ các chuyên gia của Tuthuoc24h mà không có các nhãn “Quảng cáo”, “Thông tin chuyên ngành”, “Từ nhà tài trợ của chúng tôi” hoặc những dấu hiệu chỉ rõ nội dung này được cung cấp bởi nhà tài trợ hoặc một cá nhân hay tổ chức thay mặt cho nhà tài trợ.

5. Một lần nhấp chuột vào quảng cáo của người dùng chỉ có thể dẫn người dùng tới trang web của bên thứ ba hoặc đến khu vực nội dung được tài trợ trên tài sản của Tuthuoc24h.

6. Tuthuoc24h có độc quyền xác định cách tất cả các kết quả tìm kiếm thông tin cụ thể bằng cách nhập từ khóa hoặc thông qua chủ đề được hiển thị trên Tuthuoc24h dựa trên kết quả tìm kiếm mà Tuthuoc24h đã được chuyển giao. Nội dung được liệt kê trong kết quả tìm kiếm được hiển thị cùng với nguồn, ví dụ như: “Sức khoẻ AZ” hoặc “Thuốc AZ”. Nếu nội dung tài trợ xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm, nó sẽ được gắn nhãn là “Nhà tài trợ của Tuthuoc24h” trên tài sản phục vụ khách hàng của Tuthuoc24h và “Thông tin chuyên ngành” trên tài sản phục vụ chuyên gia của Tuthuoc24h để người dùng có thể đưa ra quyết định về nội dung mà họ muốn xem.

7. Như được mô tả trong phần “Quảng cáo của Google” được dẫn link trên những trang tìm kiếm của tài sản phục vụ khách hàng của Tuthuoc24h, “Quảng cáo của Google” là những danh sách đã được mua bởi các công ty muốn có các liên kết dẫn đến các trang web của họ xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm tùy theo kết quả cụ thể được tìm. Tuthuoc24h có thể nhận thanh toán từ Google dựa trên việc hiển thị các kết quả liên kết được tài trợ hoặc dựa trên số lượng nhấp chuột vào các liên kết trên tài sản phục vụ khách hàng của Tuthuoc24h.

8. Trong khi nội dung quảng cáo của bên thứ ba (nhà tài trợ hoặc đơn vị sản xuất quảng cáo) phải tuân thủ chính sách quảng cáo này, việc ghi nhãn để phân loại nội dung được tài trợ trên tài sản tiêu dùng củaTuthuoc24h sẽ được quy định trong Chính sách tài trợ của chúng tôi. Chính sách tài trợ sẽ mô tả cách chúng tôi ghi nhãn để phân loại thông tin từ Nhà tài trợ và các bước chúng tôi thực hiện để giúp người dùng hiểu được sự khác biệt giữa nội dung của Tuthuoc24h và nội dung được tài trợ.

9. Quảng cáo trên tài sản của Tuthuoc24h không được liên kết trực tiếp đến một trang yêu cầu đăng ký hay đòi hỏi email của người dùng. Bất kỳ trang đòi hỏi đăng kí hay yêu cầu email được dẫn từ một cú nhấp chuột vào quảng cáo trên Tuthuoc24h phải cách tối thiểu hai lần nhấp chuột tính từ quảng cáo ban đầu. Các tài sản của Tuthuoc24h sẽ không đăng các quảng cáo yêu cầu đăng ký và / hoặc đăng nhập mới có thể xem được một phần quan trọng của nội dung của quảng cáo hoặc các trang web liên quan. Tuthuoc24h có quyền xác định mức độ để chấp thuận các nội dung quảng cáo được đề cập ở trên.

10. Tuthuoc24h có quyền chấp nhận, từ chối, hủy bỏ hoặc loại bỏ bất kỳ quảng cáo nào từ hệ thống của Tuthuoc24h vì bất cứ lý do nào, bất cứ lúc nào. Tuthuoc24h sẽ thông báo kịp thời cho các nhà quảng cáo khi từ chối, hủy bỏ hoặc loại bỏ quảng cáo và giải thích lý do sau khi từ chối, hủy bỏ, hoặc gỡ bỏ. Tuthuoc24h không bảo đảm rằng các chương trình hoặc các thành phần sẽ hoạt động mà không có lỗi trên tất cả các nền tảng, bao gồm cả các trang web, các thiết bị di động và các ứng dụng.

11. Nhà quảng cáo có nghĩa vụ phải tuân thủ tất cả các luật trong và ngoài nước cũng như các quy định áp dụng cho quảng cáo trong hệ thống của Tuthuoc24h (bao gồm tất cả các yêu cầu chú giải, thuyết minh và tuyên bố theo quy định của pháp luật trong những quảng cáo này), bao gồm nhưng không giới hạn trong các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế cho quảng cáo. Tuthuoc24h sẽ không giám sát việc tuân thủ theo pháp luật và các quy định như trên. Tuy nhiên, Tuthuoc24h có quyền xem xét việc phù hợp với pháp luật và các quy định của tất cả các quảng cáo; nếu Tuthuoc24h nhận thức được bất kỳ vi phạm hoặc khả năng vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc các nguyên tắc áp dụng, Tuthuoc24h có quyền loại bỏ các quảng cáo từ hệ thống của Tuthuoc24h.

12. Không quảng cáo nào trên hệ thống của Tuthuoc24h được chứa các điểm ảnh, thẻ, đèn nhấp nháy, mã phần mềm thu thập thông tin hoặc đặt bất kỳ đèn hiệu, cookies hoặc các thiết bị thu thập thông tin khác lên các trình duyệt của người dùng của hệ thống Tuthuoc24h, trừ khi đã được sự chấp thuận bằng văn bản của Tuthuoc24h. Không thông tin đòi hỏi nhận dạng cá nhân nào có thể được thu thập từ người dùng của hệ thống Tuthuoc24h mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Tuthuoc24h và sự đồng ý của người dùng. Các thông tin không đòi hỏi nhận dạng cá nhân của hệ thống Tuthuoc24h không được liên kết với bất kỳ thông tin đòi hỏi nhận dạng cá nhân của nhà quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Tuthuoc24h.